گاه گاهی به یادت غزلی می خوانم

تا نگویی که دلم غافل از آن عهد و وفاست

خوب رویان همه گر با دل من خوب شوند

خوب من ، با همه خوبان ، حساب تو جداست !

.
 روز ولنتاین مبارک
.

ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻤﻲ ، ﭼﻪ ﺧﻮﺵ اﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﻣﻲ ﺭﺳﻲ …

.
 روز ولنتاین مبارک
.

زیباترین جهان را تو ساخته ای ، اینجا در دلم وقتی که هستی …

 روز ولنتاین مبارک

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ؛ مرا در خود کشیدی ای برمودای من …


 روز ولنتاین مبارک
.

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری

ولی انگار همین جا و همین دور و بری

ماه می تابد و انگار تویی می خندی

باد می آید و انگار تویی می گذری

.
 روز ولنتاین مبارک
.

درد هایم دلنشین می شوند وقتی درمان تویی !

.
 روز ولنتاین مبارک
.

اشتهایم باز شد از بس صدایت را شنیدم و دلم برایت ضعف رفت …