امروز تولدمه.........

صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگی


” تولدم مبارک “امروز روز من است و من
تمام دلتنگیهایم را
به جای تو
در آغوش می کشم


روز تولدمن

روز نگاه باران

بر شوره زار تشنه
بر این دل بیابان
روز تولد من
گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد
در حیرت من خواب است
........

        
   کسی تولد مرا آیا به خاطرم می آورد


                          برای خاک قلب من گل و شکوفه می خرد؟
                                
    کمی بزرگ میشوم ، تنم جوانه میزند

                                                               فقط دلم یواشکی تو را بهانه می کند

اگرچه با سرودو شعر، دلم پر از چکاوک است


                                        تو خود بگو ، بدون تو تولدم مبارک است؟؟؟؟؟

       
تولدت مبارك ، چه حرف خنده داری

                                    چه فایده داره وقتی تو گل برام نیاری.......