Love is your face

مجنون سرعقل اومده شده آقااین خونه

ترسو یــه دندگیش کــرده لیلی رو دیوونه

اما لیلی بی مجنونش دق میکــنه مــیمــیره

با یــه اخم کوچیک هم دلش ماتم مــیگــیره

میگه بایدبســـازم،مثل یـه دستوره

همین یــه راه مونده واسش چون عاشقه!مجبوره!

زـــــوــــــرــــه

عــشق تو واسش

ز و رــــه

احـــساس همیــشه کـــــــــوره

هرجاخودخواهی باشـــه

بـــــــــــــــی انصـــاف!!!1

ازاونجـــــــــادوره

عاقبت لیلی مـــن

مـــثل گلهای گلخونه

توقلب سرد شیشه ای،پژمـرده و دلخونه

حکایت عــشق اونــامــثل برف زمستونه

بوکردنش خیلی قشنگ اما له کردنش آسونــه

حرف تو خالی از عشقا بی نوره سوتوکــوره

عاشق باشی معلومه که نگات سردومغروره

عشقوولی توی نگاش ازکینه تودوره

یه کاری کن توهم براش که عاشقی مقدوره