یه روز خوب دانشجویی...
 
تو پارک شمال کشور..شهرستان آمل..

من و دوتا از دوستای خوبم..سجاد و مصطفی..